Hur gammalt är Sverige?

Hur gammalt är Sverige?

  1. Sverige grundades år 1397
  2. Sverige grundades år 397
  3. Sverige grundades år 1497
Rätt svar:

Sverige grundades år 1397.

Fördjupning i Sverige grundades år 1397

Sverige hade vid 2020 års uppskattning en befolkning på 10.343.403. Det kan jämföras med ca 5.116.884 år 1900. Det vill säga på 120år så har vi en dubblering. Sverige har en area på hela 447 435 km² vilket gör Sverige till det femte största landet i Europa. Huvudstaden är Stockholm och där bor det ca 1,4 miljoner 2020. Sverige har inte varit i krig på över 200år. Där det senare kriget där Sverige var direkt inblandat var Napoleonkrigen år 1814.

2 Jul 2021