Världens största land till ytan?

Världens största land till ytan? Ja vilket land är största vad gäller yta?

  1. Ryssland
  2. Kanada
  3. USA

Rätt svar: Det är Ryssland som är världens störst land vad gäller ytan och dom har hela 17.098.242 i jämförelse med Kanadas 9.984.670 och USAs 9.845.772. Så nästan dubbelt så stor som USA alltså.

9 maj 2018