Vad är kolera?

Vad är kolera?

  1. En sjukdom.
  2. En insekt som man får i magen.
  3. En maträtt

Rätt svar: Kolera är en sjukdom som man får i magen. Det som gör kolera som mest farligt är vätskeförlusten man får av den. Den kan bli så allvarlig att man dör på grund av det.

15 jun 2018