När bildades Beatles?

När bildades Beatles?

1 – 1959 2 – 1960 3 – 1954

Rätt svar: Bandet bildades i Liverpool 1960.

14 jul 2017