I vilket land ligger Tjernobyl?

Tjernobylolyckan skedde år 1986 i Tjernobyl. I vilket land ligger Tjernobyl?

  • 1. Norge
  • 2. Ukraina
  • 3. Polen

Rätt svar: Rätt svar är att Tjernobyl ligger i Ukraina.

5 okt 2017